Kontakt

„JuniorFilm” jest stroną niekomercyjną, która nie hostuje filmów. Publikuje wklejki iframe lub playery wczytujące pliki wideo w formacie mp4 z adresów https znalezionych w kodach źródłowych stron zewnętrznych (np. YouTube, CDA, BitChute, Vider i innych).

Masz konto na „YouTube” i widząc tu swoje filmy myślisz, że ktoś wgrał je na inny serwer? Mylisz się! „JuniorFilm” używa wtyczki zmieniającej playery „YouTube” w playery projektu „Invidious” (front-end „YouTube”). Można usunąć wpisy z wklejkami, ale nie można usunąć filmów, ponieważ są na „YouTube”. Celem zmieniacza playerów jest ochrona dzieci przed reklamami i śledzeniem przez „YouTube” (czyli Google).

    Ochrona antyspamerska. Przepisz słowo:

    JuniorFilm

    JuniorFilm.pl - filmy dla dzieci i młodzieży. Nie hostujemy filmów - publikujemy iframe i playery z linkami mp4 z zewnętrznych stron zakazujących piractwa (np. YouTube). Playery YouTube automat zmienia na Invidious. Roszczenia kieruj do stron źródłowych. Usuwamy wklejki wideo na prośbę autorów, producentów i dystrybutorów. Używamy motywu WPEnjoy z modyfikacjami.